Live stream preview

Watch this video and more on Kuro-Obi World

Watch this video and more on Kuro-Obi World

Subscribe

Already subscribed? Sign in

Shorin-ryu, Shimabukuro Dojo. Kihon Keiko

OKINAWA KARATE • 13m

Up Next in OKINAWA KARATE