Live stream preview

Watch this video and more on Kuro-Obi World

Watch this video and more on Kuro-Obi World

Subscribe

Already subscribed? Sign in

EXPLORATION OF OKINAWA GOJU-RYU KARATE【5】

EXPLORATION OF OKINAWA GOJYU-RYU KARATE • 21m

Up Next in EXPLORATION OF OKINAWA GOJYU-RYU KARATE

 • Another Journey to Okinawa : EP2 Uke ...

  Thomas Chin of Shotokan-ryu(JKA) visits Okinawa to meet Akihito Yagi sensei( Gojyu-ryu). This is another "GREAT JOURNEY OF KARATE".
  EP1: Gojyuy-ryu Meibukan
  EP2: Uke & Yakusoku Kumite

 • Another Journey to Okinawa : EP1 Gojy...

  Thomas Chin of Shotokan-ryu(JKA) visits Okinawa to meet Akihito Yagi sensei( Gojyu-ryu).This is another "GREAT JOURNEY OF KARATE".
  EP1: Akihito Yagi sensei( Gojyu-ryu Meibukan)

 • How to Sanchin, Okinawa Gojyu-ryu Cla...

  English Karate Class by Akihito Yagi (The International Meibukan Gojyu-Ryu Karate-Do Association)
  Class1 Sanchin